Luomualan tiedontuottajia

Luomutoimijat palveluksessasi

EkoCentria

EkoCentrian tavoitteena on kestävien valintojen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa erilaisten hankkeiden avulla. Portaat luomuun -ohjelma on vapaaehtoinen ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Sen toteuttamisesta on vastannut Savon ammatti- ja aikuisopiston yhteydessä toimiva EkoCentria (entinen Luomukeittiökeskus).

Ekoneum

Etelä-Savon elintarvikeosaamiskeskus, Ekoneum on kolmen Mikkelin seudulla toimivan tutkimus- ja kehittämisorganisaation muodostama osaamiskeskus, jonka toiminnan keskeisenä tavoitteena on elintarvikeyritysten toiminnan kehittäminen, erityisesti uusimman tutkimustiedon avulla. Ekoneumin jäsenorganisaatiot ovat:

Ruokavirasto

Ruokaviraston toiminnan päämääränä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Ruokaviraston luomusivuilta löytyy tietoa luomun valvonnasta, luomutuotantoa ohjaavat säädökset, ajantasaiset lomakkeet sekä luonnonmukaisen tuotannon tilastot ja tiedonhaut.

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto vastaa pääosin luomualan yliopistollisesta perusopetuksesta. Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous (LUOMU) -sivuainekokonaisuus (25 op) on tarjolla Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa.

Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin keskeisiä tehtäviä ovat yritystoiminnan  uudistamisen ja paikalliskehityksen edistäminen maaseudulla. Instituutin painoalat ovat paikalliskehitys sekä ruokaketju ja luonnonvarat. Näillä painoaloilla instituutti tekee monitieteellistä tutkimusta, antaa koulutusta sekä toteuttaa kehittämishankkeita. Ruralia-instituutissa on tehty määrätietoista työtä luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kehittämiseksi jo yli 25 vuotta. Ruralia-instituutilla on toimintayksiköt Mikkelissä ja Seinäjoella.

Luomutietopankki – sivusto on Ruralia-instituutin ylläpitämä sivusto, jonne on tuotettu materiaaleja vuodesta 2004 lähtien.
LuomuTIETOverkko -sivusto on Luomutietoa uudella toimintamallilla-hankkeen sivusto, jonne tuotettiin monimutoisia oppimateriaaleja vuosina 2009-2012.

Kurmakka –Organic Food Oy

Kurmakka –Organic Food Oy  on perustettu vuonna 1995 toimimaan luomualan kehittämiseksi markkinoinnin ja yritystoiminnan puitteissa. Pian mukaan toimintaan tuli voimakkaasti suomalaisten luomutuotteiden vientiä, kansainvälistymistä ja tuontia. Vuonna 2004 rekisteröitiin yrityksen aputoiminimeksi ”Organic Food Finland”, joka on nykyään käytössä myös kotimaassa.

Kurmakka – Organic Food Oy toimii luomumarkkinoinnin, kansainvälistymisen ja viestinnän kentissä ja osallistuu aktiivisesti suomalaisen luomualan kehittämiseen. Vuosien mittaan on rakennettu laaja kotimainen ja kansainvälinen luomun kontaktiverkosto. Hankerahoituksin tuotettua luomuviestinnän aineistoja julkaistaan myös  proluomu-multisite.fi-p.seravo.com –sivustolla. Vuonna 2013 Kurmakka – Organic Food Oy julkaisi myös kirjan ”Tarinoita suomalaisesta luomusta”.

Organic Food Food Oy:n  liiketoiminta-alueet ovat: Tuotteiden vienti sekä jatkojalostuksen raaka-aineet, konsultointi ja viestintä.

Luomuinstituutti

Luomuinstituutti tukee toiminnallaan kotimaisen luomutuotannon vahvistumista koko elintarvikeketjussa. Luomuinstituutin tutkimusalat jakaantuvat neljään kokonaisuuteen: alkutuotanto, elintarvikkeet, ympäristö ja yhteiskunta.  Tutkimus on monitieteistä ja elinkeinolähtöistä, ja se tehdään tutkijaverkostossa. Tietoa tutkimustuloksista välitetään tiedeviestinnän, koulutuksen ja kehittämishankkeiden avulla. Luomuinstituutti toimii yhteistoiminnallisesti ja verkostoituneesti.

Luomuinstituutin perustivat Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus LUKE. Luomuinstituutti aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa ja sen koordinaatioyksikkö sijaitsee Mikkelissä.

Luomuliitto

Luomuliitto on koko suomalaisen luomualan, kuluttajien ja tuottajien yhteinen järjestö. Se ajaa suomalaisten luomutuottajien etua ja edistää yhdessä paikallisten luomuyhdistysten kanssa tapahtumissa suomalaista luomuruokaa. Luomuliitto julkaisee ainutta kokonaan luomuun keskittyvää lehteä, Luomulehteä.

Luonnonvarakeskus LUKE

Luonnonvarakeskus LUKE on maatalous- ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden ympäristöntutkimusta tekevä laitos, joka toimii maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. LUKE:n:n luomuun liittyvät tutkimusprojektit ja julkaisut löytyy tietohaun luomusivulta.
Luonnonvarakeskuksessa sijaitsee myös Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, joka on eri laitoste kotieläinten hyvinvointitutkijoiden muodostama monitieteellinen asiantuntijayhteisö.

MTK:n luonnonmukaisen tuotannon valiokunta

MTK (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.) on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien etujärjestö, joka toimii paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. MTK:lla on luonnonmukaisen tuotannon valiokunta, joka toimii alan asiantuntijana ja yhteistyöelimenä.

Pro Luomu ry

Pro Luomu ry:n tarkoituksena on edistää Suomen luomualan kehitystä ja kasvua edesauttamalla kysynnän ja tarjonnan kohtaamista ja ratkomalla arvoketjun pullonkauloja. Yhdistykseen voi liittyä kaikki luomun kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Vuoden 2011 lopussa yhdistyksessä on 34 varsinaista jäsentä sekä 4 kannattajajäsentä. Jäsenkunta edustaa koko luomualaa, ketjun eri toimijoita ja eri elintarvikeryhmiä.

ProAgria

ProAgrian toimiala on maaseudun ja maaseutuelinkeinojen neuvonta- ja kehitystoiminta maatalous- ja maaseutuyrittäjien tarpeisiin. Palvelukokonaisuuksia ovat ProAgria Maito, ProAgria Kasvi, ProAgria Liha. ProAgria Yritys ja ProAgria Tekniikka.  Palvelut kattavat sekä perusmaatalouden että uusimuotoisen yritystoiminnan. ProAgria Keskukset ovat maan suurin laatu- ja ympäristökouluttaja ja maaseudun kehittäjäorganisaatio. Luomupalvelut tarjoavat palveluita niin luomutuotantoon siirtyvälle kuin jo luomutuotannossa toimivalle yrittäjälle.

Ruokatieto

Ruokatieto Yhdistys ry edistää suomalaista ruokakulttuuria viestimällä ruuasta ja ruokaketjusta sekä tekemällä tunnetuksi Hyvää Suomesta –merkkiä suomalaisen elintarvikkeen tunnuksena. Yhdistys ylläpitää Ruokatieto–verkkopalvelua, joka tarjoaa mm. ruoka-alaa koskevia uutisia arkipäivisin. Ruokafakta-osiosta löytyy tilastotietoa ruoka-alasta ja Ruokakasvatus–osion opettajan materiaalista saa vinkkejä peruskoululaisten luomu-opetukseen.

Myös näiltä järjestöiltä saat tietoa elintarvikealasta:

Tutustu myös:

Luomu in Facebook