Luomuruokaa1Ruokaa luomun periaatteilla

Luomutuotteet valmistetaan luomuraaka-aineista ja niiden valmistuksessa noudatetaan EU:n luomusäädöksiä. Säädökset määräävät, millaisia raaka-aineita ja menetelmiä luomuruoan valmistuksessa saa käyttää ja mitkä ovat kiellettyjä.

Jalostettujen luomuelintarvikkeiden kuten leivän, mehun ja jogurtin maatalousperäisistä raaka-aineista vähintään 95 % on oltava luonnonmukaisesti tuotettuja. Maatalousperäisiksi raaka-aineiksi ei lasketa esimerkiksi vettä ja suolaa.

Luomuelintarvikkeesta 5 % saa olla tavanomaisesti tuotettuja maatalousperäisiä raaka-aineita tai luomussa sallittuja lisäaineita, mutta vain, jos kyseistä raaka-ainetta ei ole saatavilla luomuna. Tällöinkin tavanomaiset raaka-aineet on määritelty tarkkaan EU-lainsäädännössä: sallittuja tavanomaisia raaka-aineita on vain noin 30.

Kokonaan kiellettyjä menetelmiä luomussa ovat geenimuuntelu ja ionisoiva säteily. Muita elintarviketeollisuuden teknologioita voidaan käyttää myös luomuvalmistuksessa.

Lisäaineet minimoitu

Luomuruoan valmistuksessa sallittuja lisäaineita on hyvin vähän verrattuna tavanomaiseen tuotantoon. Luomuelintarvikkeen valmistajan käytettävissä on 47 lisäainetta, mikä on noin seitsemäsosa tavanomaisessa tuotannossa sallituista lisäaineista. Monet lisäaineryhmät ovat luomussa kokonaan kiellettyjä, esimerkiksi fosfaatit, makeutusaineet ja arominvahventeet.

Pääsääntönä voidaan pitää, että luomuelintarvikkeen lisäaineena käytetään luonnossa esiintyviä yhdisteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi sitruunahappo ja omenahappo.

Luomuvalmistajia valvotaan

Kaikki luomuelintarvikkeita valmistavat yritykset kuuluvat luomuvalvontaan. Suomessa valvonnasta vastaa Evira, jonka tarkastajat käyvät vähintään kerran vuodessa varmistamassa, että valmistajat noudattavat luomusäädöksiä.

Luomutuotteen pakkauksessa on EU:n Lehtimerkin yhteydessä oltava ko. tuotteen tarkastaneen luomutarkastuslaitoksen tunnus. Suomessa tunnuksen alkuosa on FI-EKO ja sen jälkeen kyseisen tarkastuslaitoksen tunnusnumero.

Miksi luomu maksaa enemmän?

Luomutuotteet ovat yleensä tavanomaisia elintarvikkeita hieman hintavampia. Hintaero vaihtelee paljon tuoteryhmittäin: pienimmillään se on yleensä viljatuotteissa ja suurimmillaan lihatuotteissa.

Luomutuotteiden korkeampi hinta johtuu siitä, että luomun tuotantokustannukset ovat suuremmat kuin tavanomaisessa tuotannossa. Luomuviljelmiltä saadaan yleensä tavanomaista pienempi sato, koska luomussa ei käytetä synteettisiä lannoitteita eikä torjunta-aineita. Esimerkiksi luomuvihannestuotannossa rikkakasvien kitkemiseen tarvitaan tämän takia paljon ihmistyövoimaa.

Luomukotieläintuotannossa on tavanomaista suuremmat rakennuskustannukset, koska luomueläimille tarvitaan enemmän tilaa. Luomueläimet syövät luomurehua, joka on tavanomaista kalliimpaa.

Luomuelintarvikkeiden valmistuksessa käytetään tavanomaista kalliimpia raaka-aineita, koska lisäaineita ja valmistuksen apuaineita saa käyttää vain vähän. Esimerkiksi luomumakkaroiden valmistuksessa ei saa käyttää vettä sitovaa fosfaattia, minkä takia luomumakkaroiden lihapitoisuus on korkea.

Luomuelintarvikkeiden tuotantokustannuksia nostavat lisäksi pienet valmistuserät, raaka-aineiden ja valmistuksen pito erillään tavanomaisista tuotteista sekä maksullinen luomuvalvonta.

Tilaa RSS-syöte Lisätietoa RSS-syötteistä

Ruokaostosten kestävyysvalinnat – systemaattinen katsaus elintarvikkeiden merkintöjen arvostukseen

Brittiläisessä katsausartikkelissa tutkittiin kuluttajien suhtautumista ruoan terveys-, ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden merkintöihin. Erilaisia elintarvikkeiden vastuullisuusmerkintöjä on olemassa maailmassa sadoittain, osa lainsäädännön velvoittamia ja toiset elintarviketeollisuuden ja kaupan vapaaehtoisesti käyttöön ottamia. Tässä merkintöjen viidakossa on epäselvää, millaisin motiivein kuluttajat arvottavat merkintöjä ruokavalintojensa perusteluina. Tutkimuksessa etsittiin systemaattisesti eri julkaisutietokannoista julkaisuja ennalta suunnitellun hakustrategian mukaisesti. Hakutermeinä käytettiin ympäristö-... Lue lisää »

FNI-indeksi ruoan luonnollisuusasteen mittaamiseen

Kuluttajat edellyttävät yhä tarkempaa tietoa ja suurempaa läpinäkyvyyttä elintarvikkeiden laatumerkinnöiltä. Erityisesti ruoan luonnonmukaisuus kiinnostaa kuluttajia kasvavassa määrin. Erilaisia mittareita on kehitetty ruoan laadun kuvaamiseksi, mutta yhtenäistä ja kattavaa järjestelmää, jossa otettaisiin huomioon sekä lainsäädännölliset ja tekniset vaatimukset että kuluttajien arvostukset ruoan luonnollisuudesta, ei ole vielä käytössä. Tässä tutkimuksessa kehitetty Food Naturalness Index (FNI) yhdistää kuluttajatutkimuksissa... Lue lisää »

Luomuruoan laatu ja terveyshyödyt

Luonnonmukaisesti tuotetun ja tavanomaisen ruoan ravitsemuksellista laatua vertailtiin italialaisessa katsauksessa. Sertifioitu luomutuotanto edellyttää, että tuotannossa noudatetaan agroekologisia viljelymenetelmiä, jotka painottavat maaperän hoitoa ja vähentävät ympäristön kuormitusta. Luomutuotannossa ei hyväksytä synteettisiä kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita, vaan kasvinsuojelussa turvaudutaan ennaltaehkäiseviin viljelytoimiin ja mekaanisiin menetelmiin sekä lannoitetaan viljelykierrossa olevilla viherlannoitusnurmilla, orgaanisilla kierrätyslannoitteilla ja karjanlannalla. Luomukarjataloudessa pyritään myös tuotantoeläinten hyvinvointiin... Lue lisää »

Matkaraportti: 5th Organic Processing Conference

16-17.1.2018, Zwolle, Hollanti Tuomo Tupasela, Luke Tänä vuonna konferenssissa otettiin huomioon innovatiiviset välineet (digitalisaatio), joiden avulla luomutoimijat voivat parantaa laatua sekä varmistaa avoimuuden ja jäljitettävyyden arvoketjussa. Konferenssissa tarkasteltiin myös luomualan suuntauksia ja tulevaisuuden näkymiä. Avaussession aiheena oli miten saavuttaa 50% luomupeltoala vuoteen 2030 mennessä. Avauspuheen piti Eduardo Cuoco (IFOAM EU director). Keskustelussa oli aiheina mm. pitäisikö... Lue lisää »

Heikentääkö prosessointi mielikuvaa luomun terveellisyydestä ja mausta?

Luomu mielletään terveelliseksi ja maukkaaksi Luomumerkki kertoo elintarvikkeen tuotantomenetelmästä. Tutkimusten mukaan luomumerkki luo kuluttajille positiivisen mielikuvan myös tuotteen muista ominaisuuksista, kuten terveellisyydestä ja mausta. Ilmiö on niin sanottu sädekehävaikutus, jossa yksi myönteinen ominaisuus lisää positiivista suhtautumista tuotteen muihinkin ominaisuuksiin. Tutkimus luomuun liittyvistä mielikuvista Portugalilaiset tutkijat selvittivät miten luomumerkki vaikuttaa kuluttajien mielikuviin käsittelemättömien ja prosessoitujen elintarvikkeiden... Lue lisää »

Lajike ja kasvuolosuhteet vaikuttavat tomaatin C-vitamiini- ja polyfenolipitoisuuksiin

Tomaatin bioaktiivisten yhdisteiden pitoisuuteen vaikuttavat lajike ja kasvuolosuhteet tuotantotekniikkaa enemmän. Tomaatti sisältää terveyttä edistäviä yhdisteitä Tomaatti sisältää paljon terveydelle suotuisia bioaktiivisia aineita, kuten karotenoideja, polyfenoleita ja C-vitamiinia. Kypsän tomaatin punainen väri on karotenoidien aikaansaamaa. Yleisin tomaatin karotenoideista on lykopeeni. Lisäksi tomaatti sisältää mm. β-karoteenia, joka on A-vitamiinin esiaste. Flavonoidit ja fenoliset hapot ovat tomaatin sisältämiä... Lue lisää »

Luomuhedelmien ja -vihannesten tarjoaminen pakkaamattomana voi edistää niiden myyntiä

Hollantilaisen Wageningenin yliopiston tutkijat tutkivat pakkauksien käytön ja pakkaamattomuuden vaikutuksia siihen, valitsevatko kuluttajat hedelmien ja vihannesten joukosta luomuvaihtoehdon. Tutkijat tarttuvat ristiriitaiselta vaikuttavaan käytäntöön, jossa monissa ruokakaupoissa tavanomaisesti viljellyt hedelmät ja vihannekset ovat suurimmaksi osaksi pakkaamattomia ja luomutuotteet taas useammin pakattuja.   Pakkaamiseen liittyy teknisiä perusteluja ja kuluttajien mieltymyksiä Tutkimuksen taustalla on monitahoinen keskustelu elintarvikkeiden pakkaamisen syistä ja pakkaamisen... Lue lisää »

Vaihtoehtoiset ruokaverkostot osana kestävämpää ruokajärjestelmää

Vaihtoehtoiset ruokaverkostot voivat myös vahvistaa luomun asemaa Vallitsevan ruokajärjestelmän ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys aiheuttaa huolta. Erilaiset vaihtoehtoiset ruokaverkostot, kuten ruokapiirit, kumppanuusmaatalous, tuottajatorit ja erikoisruokakauppa on nähty yhtenä vastauksena tähän. Toisaalta niiden kestävyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia on kyseenalaistettu, ja on myös esitetty etteivät ne ole puhtaasti vaihtoehtoisia vaan niissä on myös tavanomaisen ruokajärjestelmän piirteitä. Helsingin yliopiston... Lue lisää »

Konferenssivieraille maistui luomu

Kansainvälisen NJF-tutkimuskonferenssivieraiden ensimmäinen päivä päättyi yhteiseen luomubuffettiin, jossa oli mahdollisuus maistella eteläsavolaisia luomutuotteita ja keskustella päivän esitysten annista. Ensimmäisen konferenssipäivän päätteeksi kaksi eteläsavolaista luomuyrittäjää kertoi konferenssivieraille tarjolla olleista luomutuotteista. Maisteltavana oli Saimaan juomatehtaan luomuolutta ja Vavesaaren tilan luomumarmeladeja. Saimaan juomatehtaalla on luomuoluille oma tuoteperhe, Marsalkka. Suurin osa raaka-aineena käytettävästä luomuviljasta tulee Suomesta, ja paikallisia tuottajia... Lue lisää »

Luomun terveysvaikutukset puhuttavat – lisätutkimuksia tarvitaan

Luomuruuan terveysvaikutukset nousevat aika ajoin keskusteluun. Väitteiden tueksi ei kuitenkaan ole vielä riittävästi kliinisiä kokeita, huomauttaa tutkimusprofessori Raija Tahvonen. Tahvonen puhui aiheesta NJF-luomututkimuskonferenssin lehdistötilaisuudessa 19.6.2017.   Luomuelintarvikkeissa on keskimääräisesti hieman enemmän tiettyjä ravintoaineita ja fenolisia yhdisteitä kuin tavanomaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa. Luomuruuassa on myös vähemmän torjunta-ainejäämiä ja lisäaineita johtuen tuotantotapamääräyksistä. Esimerkiksi lisäaineita on luomutuotannossa sallittu vain... Lue lisää »

Lisää artikkeleita » 1 2